Αυτό είναι το πάθος μας και αυτό ξέρουμε
να κάνουμε καλύτερα.

Είμαστε ένα σύγχρονο κέντρο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής συνυφασμένο με το σήμερα και προσανατολισμένο στο αύριο.

Αρκετοί θα αναρωτιέστε τι είναι η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη χειρουργική ειδικότητα που περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία ενός φάσματος ασθενειών, τραυματισμών, ανωμαλιών και αισθητικών πτυχών του στόματος, των δοντιών, των γνάθων, του προσώπου, του κεφαλιού και του τραχήλου. Ένας Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρούργος εκπαιδεύεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω περιοχών. Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός χειρουργός συνεργάζεται με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων Οδοντιάτρων, Ορθοδοντικών, Ακτινολόγων, Παθολόγων, Ογκολόγων, Χειρουργών ΩΡΛ, Νευροχειρουργών, Πλαστικών Χειρουργών και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και επιστημόνων.

Για εμάς, η επένδυση σε καινοτόμες και υπερσύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση της ομάδας, η εφαρμογή όλων των απαραίτητων πρωτόκολλων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας, η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η υιοθέτηση βέλτιστων εσωτερικών διαδικασιών και η προσαρμογή στην αλλαγή, είναι ζωτικές αρχές της διακυβέρνησης και των λειτουργιών μας.

Επιπρόσθετα, το κέντρο μας είναι συμβεβλημένο και με το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) και παρέχει τις υπηρεσίες του όπως προνοείται από το σχέδιο.