Φροντίζουμε να είμαστε παρόντες στην πηγή της επιστήμης!

Η επικεφαλής ιατρός μας Δρ. Ζώη, είναι μέλος στους εξής Συνδέσμους:

Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (EACMFS)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Διεθνή Σύνδεσμο Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών (IAOMS)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Αμερικάνικο Συνδέσμο Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών (AAOMS)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ελληνικό Σύνδεσμο Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών (HAOMS)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ίδρυμα Κρανιογναθικής (AOCMF)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Αμερικάνικο Σύνδεσμο Κρανιοπροσωπικών Σχιστιών και Ουρανίσκου (ACPA)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου (MEDICLEFT)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κολλεγίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

29ο Παγκόσμιο συνέδριο του Κολλεγίου το οποίο μέχρι και σήμερα λαμβάνει διθυραμβικά σχόλια.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας