ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορική πρωτοποριακή επέμβαση στα ιατρικά δεδομένα της Κύπρου

Μια ιστορική και πρωτοποριακή επέμβαση τρία (3) σε ένα (1) αποκατάσταση σε σπάνιο περιστατικό οστεοσαρκώματος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη χώρα μας. Το εν λόγω περιστατικό αποτελεί το πρώτο στα ιατρικά δεδομένα της Κύπρου, ενώ ανά το παγκόσμιο παρουσιάζονται ελάχιστα αντίστοιχα περιστατικά.

Ο ασθενής 37 ετών από την Τυνησία, παρουσίασε υποτροπή όγκου της κάτω γνάθου για τον οποίο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση πριν από 5 χρόνια και μετάλλαξη του σε καρκίνο.

Δεδομένης της υποτροπής κρίθηκε επιβεβλημένη η αφαίρεση του όγκου και η αντικατάσταση της κάτω γνάθου, επέμβαση η οποία στο παρελθόν διεξαγόταν σε πολλαπλά χειρουργεία.

Η χειρουργική ομάδα αποτελούμενη από τους Δρ. Ζωή Νικολάου, Δρ. Ελευθέριο Καλημέρα, Δρ. Ανδρέα Παναγιώτου και Δρ. Τριαντάφυλλο Γιαννακόπουλο, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες που διαθέτει για τρισδιάστατη καθοδηγούμενη απεικόνιση, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για εκτύπωση μοντέλου του κρανίου και κατασκευή εξατομικευμένων εμφυτευμάτων τιτανίου, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την πολύπλοκη αυτή επέμβαση σε μόλις (1) ένα χειρουργείο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Mediterranean στη Λεμεσό και περιελάμβανε:

(α) την αφαίρεση ολόκληρης της γνάθου,

(β) την ταυτόχρονη αντικατάσταση της άρθρωσης με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα τιτανίου σε συνδυασμό με αγγειούμενο μόσχευμα που λήφθηκε από το πόδι του ασθενή αφού το οστό του ποδιού διαμορφώθηκε κατευθυνόμενα στο σχήμα της γνάθου ενώ το δέρμα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των ούλων του στόματος και

(γ) την υποδομή οδοντικών εμφυτευμάτων για την άμεση τοποθέτηση δοντιών.

Η νέα αυτή επιτυχία του Κυπριακού Κέντρου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, θέτει τη χώρα μας στον παγκόσμιο ιατρικό χάρτη με αξιοσημείωτο ιστορικό επιτυχιών σε τέτοιου είδους σπάνια περιστατικά.

11 Ιανουαρίου 2024