TMJ GR

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

 

Πονάτε ή ακούτε θόρυβο κατά τη μάσηση; Μπορεί να πάσχετε από το Σύνδρομο Κροταφογναθικής Διάρθερωσης.

Το Σύνδρομο Κροταφογναθικής (ΚΓΣ) χαρακτηρίζεται μια ομάδα προβλημάτων που αποδίδονται στην δυσλειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ).  Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής του ασθενή διότι δυσχεραίνει καθημερινές λειτουργίες όπως η μάσηση, η κατάποση και η ομιλία.

Τo κύριο σύμπτωμα της πάθησης είναι:

 • H εκδήλωση χρόνιου γναθοπροσωπικού πόνου και προβλημάτων κίνησης της γνάθου.

Η πάθηση επηρεάζει την κάτω γνάθο (σιαγόνα), τις κροταφογναθικές αρθρώσεις και τους μασητήριους μύες. Παλαιότερα η πάθηση αυτή ήταν γνωστή και σαν σύνδρομο Costen, από τον James Costen που ήταν ο πρώτος που κατέγραψε τα χαρακτηριστικά της κροταφογναθικής δυσλειτουργίας αλλά και την συνέδεσε με προβλήματα σύγκλεισης των δοντιών. Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες σε αναλογία 2:1.

Τί είναι η Κροταφογναθική Διάρθρωση ;

Η κροταφογναθική άρθρωση είναι η κινητή άρθρωση που συνδέει την κάτω γνάθο με το υπόλοιπο κρανίο στη περιοχή του κροταφικού οστού. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από κάθε αυτί εκατέρωθεν του προσώπου στο σημείο σύγκλεισης της άνω με την κάτω γνάθο.

Πρόκειται για μια από τις πλέον πολύπλοκες διαρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος. Αποτελείται από το κροταφικό οστό, την κάτω γνάθο, τον διάρθριο δίσκο, και τους μασητικούς μύες που εξασφαλίζουν την ομαλή κίνηση της γνάθου και στις 3 διαστάσεις (πάνω-κάτω, εμπρός-πίσω, αριστερά-δεξιά) που είναι απαραίτητη για τις λειτουργίες της μάσησης και της ομιλίας.

Η κάτω γνάθος καταλήγει σε ένα στρογγυλεμένο άκρο (κόνδυλος) που προσαρμόζεται σε ένα κοίλωμα του κροταφικού οστού (κροταφική γλήνη) σε κάθε πλευρά του κρανίου. Ανάμεσα τους παρεμβάλλεται ο διάρθριος δίσκος, ο οποίος μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα στην άρθρωση ανάμεσα στα δύο μέρη της. Ο σκοπός του διάρθριου δίσκου είναι η απόσβεση των κραδασμών και η διευκόλυνση της ομαλής κίνησης της σιαγόνας όταν ανοίγουμε και κλείνουμε το στόμα μας.

Για να λειτουργεί και να κινείται σωστά η γνάθος πρέπει οι αρθρώσεις και των δύο πλευρών να είναι σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς όμως, ακόμη και αν εμφανιστεί ένα αρχικό πρόβλημα μόνο στη μία πλευρά, η δυσλειτουργία της μίας άρθρωσης επιβαρύνει και την άλλη, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συχνά διαταραχή στην λειτουργία της άρθρωσης και της άλλης πλευράς.

 

Αιτίες Δυσλειτουργίας της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης

Οι περισσότερες διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης σχετίζονται με μετατόπιση ή δομική βλάβη του διάρθριου δίσκου, φθορά ή κάταγμα του κονδύλου της γνάθου, με εκφυλιστικές αλλοιώσεις της άρθρωσης όπως οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενώ σε σχετικά λιγότερες περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται στους μύες του προσώπου που ελέγχουν την κίνηση της γνάθου. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως συνυπάρχουν περισσότερα από ένα από αυτά τα προβλήματα.

Οι δυσλειτουργίες της κροταφογναθικής διάρθρωσης εμφανίζονται συνήθως όταν είτε η ίδια η άρθρωση είτε οι μύες που την ελέγχουν βρίσκονται κάτω από έντονη πίεση ή συνεχή φόρτιση. Τα αίτια της πάθησης μπορεί να σχετίζονται άμεσα με την φυσιολογία της άρθρωσης αλλά αρκετές φορές η πρωτογενής αιτιολογία είναι ψυχολογικής φύσεως.

 

Τα κύρια αίτια του ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ είναι :

 • Κακή σύγκλειση δοντιών. Όταν τα δόντια των δύο σιαγόνων έχουν πρόβλημα σύγκλεισης δηλαδή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ώστε να πατάνε ομοιόμορφα όταν δαγκώνουμε, η πίεση της μάσησης κατανέμεται ανόμοια στις 2 πλευρές της σιαγόνας ασκώντας υπερβολική πίεση στην άρθρωση και τους μύες της μίας πλευράς του προσώπου. Παρόμοιο πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκλεισης δοντιών, αλλά συνηθίζουμε ή είμαστε αναγκασμένοι να μασάμε μόνο από τη μία πλευρά (πχ. γιατί λείπουν κάποια δόντια ή έχουμε μια άφθα στη μια πλευρά του στόματος). Οι προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες) μπορεί επίσης να προκαλέσουν ανάλογο πρόβλημα αν φτιαχτούν ψηλότερες από το φυσικό δόντι.
 • Βρουξισμός (σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών). Ο βρουξισμός, δηλαδή η συνήθεια να σφίγγουμε ή να τρίζουμε τα δόντια μας, είναι από τις συνηθέστερες αιτίες δυσλειτουργιών της κροταφογναθικής άρθρωσης. Οι πιέσεις που ασκούνται στα δόντια, τη γνάθο και τις αρθρώσεις της, και στους μύες του προσώπου είναι πολύ ισχυρές και με παρατεταμένη διάρκεια προκαλώντας προβλήματα.
 • Άγχος και ψυχολογική πίεση. Οι ψυχολογικοί παράγοντες όπως το χρόνιο άγχος είναι συχνά οι γενεσιουργές αιτίες του κροταφογναθικού συνδρόμου είτε μέσω της συνεχούς σύσπασης των μυών του προσώπου είτε μέσω της πρόκλησης βρουξισμού.
 • Τραυματισμοί της γνάθου, της άρθρωσης ή των μυών μπορεί να εξελιχθούν σε δυσλειτουργία της ΚΓΔ. Ένα κτύπημα στο σαγόνι μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση ή βλάβη στον διάρθριο δίσκο ή τον κόνδυλο της γνάθου, με αποτέλεσμα την αλλαγή της θέσης της γνάθου και του τρόπου κίνησης της. Η αλλαγή της θέσης της γνάθου αλλάζει και τον τρόπο επαφής των δοντιών οδηγώντας σε κακή σύγκλειση και περαιτέρω επιβάρυνση της κατροταφογναθικής διάρθρωσης.
 • Επαγγελματικές συνήθειες όπως πχ. κάποιος που μιλάει πολύ ώρα στο τηλέφωνο στηρίζοντας το ανάμεσα στο κεφάλι και τον ώμο.
 • Κακή στάση σώματος και κλίση της κεφαλής προς τα εμπρός κατά την πολύωρη εργασία σε υπολογιστή.
 • Υπερβολικές κινήσεις, όπως το υπερβολικό άνοιγμα του στόματος πέραν του φυσιολογικού ορίου πχ. σε ένα χασμουρητό.
 • Κακές συνήθειες, όπως να δαγκώνουμε συνεχώς τα νύχια μας, ένα μολύβι ή άλλα αντικείμενα.
 • Το μάσημα τσίχλας για πολλές ώρες την ημέρα καταπονεί την άρθρωση και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
 • Οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδής αρθρίτιδα.

 

Συμπτώματα του Κροταφογναθικού Συνδρόμου       

Τα συχνότερα συμπτώματα σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης είναι :

 • Πόνος στην περιοχή της άρθρωσης ή στο πρόσωπο που συνήθως εκδηλώνεται κατά την μάσηση, ομιλία, και γενικά στο άνοιγμα του στόματος. Όμως, η ένταση του πόνου δεν είναι ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος, μία άρθρωση με αρχόμενη βλάβη μπορεί να πονά περισσότερο από ότι στη συνέχεια όταν η άρθρωση μπορεί να έχει σχεδόν καταστραφεί.
 • Ήχοι στην άρθρωση (clicking) όταν ανοιγοκλείνουμε το στόμα (που μερικές φορές συνοδεύεται από πόνο αλλά όχι πάντα). Οι ήχοι αυτοί προκαλούνται κατά την αλλαγή της θέσης του δίσκου, ή και λόγω της άμεσης τριβής των δύο οστών όταν ο δίσκος έχει καταστραφεί ή έχει πλήρως μετακινηθει.
 • Αδυναμία να ανοίξουμε αρκετά το στόμα. Συμβαίνει συχνά σε ασθενείς με ΚΓΣ το στόμα να ανοίγει ή κλείνει μόνο μέχρι ενός σημείου και να πρέπει να μετακινήσει ο ασθενής τη γνάθο προς τα πλάγια, εμπρός ή πίσω για να μπορέσει να ανοίξει ή κλείσει τελείως το στόμα.
 • Κλείδωμα’ του στόματος σε ανοικτή ή κλειστή θέση. Σε ακραίες περιπτώσεις το στόμα μπορεί να κλειδώσει εντελώς.
 • Δυσκολία ελέγχου της κίνησης της σιαγόνας.
 • Δυσκολία στη μάσηση. Τα δόντια δίνουν την αίσθηση ότι δεν βρίσκονται στη σωστή θέση και δεν ΄πατάνε’ σωστά μεταξύ τους.
 • Πόνος στη σιαγόνα ή και τα δόντια μετά τον ύπνο.
 • Πονοκέφαλοι, που γίνεται εντονότεροι με το ανοιγόκλειμα του στόματος είναι επίσης συνηθισμένο σύμπτωμα σε ασθενείς με κροταφογναθικό σύνδρομο.
 • Πόνος ή βούισμα στο αυτί.

Λιγότερα συχνά συμπτώματα ΚΓΣ είναι επίσης :

 • Ευαισθησία στο φώς, ζαλάδα
 • Οίδημα στα πλάγια του προσώπου
 • Πόνος στο λαιμό ή τους ώμους

 

Διάγνωση

Πολλά από τα συμπτώματα που προκαλεί το κροταφογναθικό σύνδρομο, είναι κοινά με αυτά άλλων παθήσεων δυσκολεύοντας τη διάγνωση. Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ανάλογα συμπτώματα και πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την διαφορική διάγνωση είναι η νευραλγία τριδύμου, παθήσεις σιελογόνων, ημικρανίες, ωτίτιδα, ινομυαλγία κ.α.

Ο οδοντίατρος, ο γναθοπροσωποχειρουργός ή ο ΩΡΛ θα προχωρήσει σε λήψη πλήρους ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση των κροταφογναθικών αρθρώσεων και των κινήσεων της σιαγόνας. Μπορεί να χρειαστεί επίσης η λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας, 3D CONE BEAM ή και μαγνητική τομογραφία. Αναλόγως των ευρημάτων της διάγνωσης θα αποφασιστεί και η καταλληλότερη θεραπεία του κροταφογναθικού συνδρόμου.

Θεραπεία

Επειδή τα περισσότερα προβλήματα των διαταραχών της ΚΓΔ είναι προσωρινά και δεν επιδεινώνονται, μια απλή θεραπεία είναι συνήθως το ζητούμενο για την ανακούφιση από την ενόχληση. Πρακτικές αυτοφροντίδας όπως, για παράδειγμα, κατανάλωση μαλακών τροφών, εφαρμογή θερμών ή ψυχρών επιθεμάτων και αποφυγή έντονων κινήσεων της γνάθου (έντονο χασμουρητό, έντονο τραγούδι, μάσημα τσίχλας) είναι χρήσιμες για τη μείωση των συμπτωμάτων. Η εκμάθηση ειδικών τεχνικών χαλάρωσης και μείωσης της έντασης μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ασθενείς να χειρίζονται τον πόνο που συχνά εμφανίζεται με τις διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης.

Άλλες συντηρητικές, αναστρέψιμες θεραπείες περιλαμβάνουν φυσιοθεραπεία που μπορεί να γίνεται στο σπίτι και που εστιάζει σε ασκήσεις έκτασης και χαλάρωσης των μυών και βραχυχρόνια χρήση μυοχαλαρωτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ο Στοματογναθοπροσωπο Χειρουργός μπορεί να συστήσει τη χρήση πλαστικού νάρθηκα που εφαρμόζεται στα άνω ή τα κάτω δόντια. Ο νάρθηκας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σφιξίματος και του τριξίματος των δοντιών και στη χαλάρωση της έντασης των μυών. Ο ενδοστοματικός νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και δε θα πρέπει να προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στη σύγκλειση. Εάν ο νάρθηκας προκαλεί ή αυξάνει τον πόνο, σταματήστε να τον χρησιμοποιείτε και επισκεφτείτε τον οδοντίατρό σας.

Υπάρχουν και άλλες θεραπείες των διαταραχών της ΚΓΔ, όπως η χειρουργική θεραπεία (ειδικό ενδοσκόπιο) ή οι εγχύσεις ενέσιμου φαρμάκου που παρεμβαίνουν στους ιστούς. Ορισμένες θεραπείες περιλαμβάνουν την έγχυση αναλγητικών φαρμάκων στα επώδυνα σημεία των μυών, που αποτελούν συνήθως και τα σημεία έναρξης του πόνου. Οι ερευνητές μελετούν αυτού του είδους τη θεραπεία για να δουν κατά πόσο αυτές οι εγχύσεις είναι αποτελεσματικές διαχρονικά.

 

Αρθροσκόπηση

Η αρθροσκόπηση της Κροταφογναθικής διάρθρωσης (TMJ) είναι μια διαδικασία με τη χρήση συσκευής αρθροσκοπίου για την εντόπιση της αιτίας πρόκλησης προβλημάτων με την άρθρωση. Το αρθροσκόπιο είναι ένας ευλύγιστος σωλήνας με μια μικρή κάμερα για τη δημιουργία εικόνων που βοηθούν τον χειρουργό να επανορθώσει το πρόβλημα με την άρθρωσή σας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι μόνο ο χειρουργός θα κοιτάξει στο εσωτερικό και θα ξεπλύνει την περιοχή της άρθρωσης, αλλά επίσης θα επέμβει χειρουργικά όπως για αφαίρεση ιστού ουλής που προκαλεί πόνο και φλεγμονή, για εξομάλυνση του οστού και ακόμη και για προσπάθεια επανατοποθέτησης του διάρθριου δίσκου. Με την αρθροσκόπηση, ο πόνος  στις γνάθους μπορεί να μειωθεί και οι κινήσεις της γνάθου μπορούν να βελτιωθούν. Αυτή η χειρουργική επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και γίνεται στο νοσοκομείο. Η περίοδος ανάρρωσης είναι συντομότερη και ευκολότερη σε σχέση με τη συνηθισμένη ανοικτή επέμβαση άρθρωσης, και η ουλή είναι μικρότερη, πολλές φορές μη ανιχνεύσιμη οπτικά.

 

Πρόληψη

Πολλά από τα μέτρα που μπορείτε να πάρετε στο σπίτι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ΚΓΔ μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των προβλημάτων αυτών:

◾ Αποφύγετε να τρώτε σκληρά φαγητά και να μασάτε τσίχλα.

◾ Μάθετε τεχνικές χαλάρωση για τη μείωση του συνολικού στρες και της μυϊκής τάσης.

◾ Διατηρήστε καλή στάση, ιδιαίτερα εάν εργάζεστε όλη μέρα σε υπολογιστή. Να σταματάτε συχνά για να αλλάζετε θέση, να ξεκουράζετε τα χέρια και να ανακουφίζετε κουρασμένους μύες.

◾ Να χρησιμοποιείται μέτρα ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο καταγμάτων και εξαρθρώσεων.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣΗΤΗΡΙΟΣ ΜΥΕΣ

1. Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο (χαλάρωσε) και χαμήλωσε τους ώμους σου.

2.Άφησε το σαγόνι σου ελεύθερο και πρόφερε τον ήχο ΕΜ!! Φροντίζοντας να μην εφάπτονται τα δόντια.

3.Κάνε jogging, δηλαδή άρχισε να κινείς το σαγόνι σου πάνω – κάτω με ελαφρές κινήσεις και το ίδιο αριστερά – δεξιά, χωρίς να εφάπτονται τα δόντια.

4.Άνοιξε και κλείσε το στόμα. Φέρε το σαγόνι σου όσο πιο μπροστά μπορείς και μετά προς τα πίσω. Επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις αριστερά – δεξιά.

5.Επανάλαβε τις ίδιες κινήσεις του 4, αλλά κάνοντας αντίσταση με το χέρι σου, δηλαδή με κλειστή τη γροθιά εφαρμοσμένη στη βάση του σαγονιού άνοιξε το στόμα με τον αντίχειρα εφαρμοσμένο μπροστά στο σαγόνι κατά την κίνηση της γνάθου προς τα μπρος, με την παλάμη στα πλάγια του σαγονιού κατά την κίνηση της γνάθου αριστερά – δεξιά. Στο τελικό σημείο κάθε άσκησης κράτα το σαγόνι σου στη θέση αυτή για μερικά δευτερόλεπτα.

6.Άνοιξε το στόμα σου και βάλε τις άκρες των δαχτύλων σου στην κοπτική επιφάνεια των μπροστινών κάτω δοντιών. Πίεσε τα δάχτυλα προς τα κάτω και συγχρόνως προσπάθησε να κλείσεις το στόμα κρατώντας αντίσταση με τα δάχτυλα. Συνέχισε την προσπάθεια για μερικά δευτερόλεπτα.

7.Έλεγξε στον καθρέφτη αν η κάτω γνάθος, όταν ανοίγεις το στόμα σου, κινείται κατακόρυφα, χωρίς να αποκλίνει δεξιά-αριστερά. Κάνε το ίδιο έλεγχο όταν κινείς την κάτω γνάθο προς τα εμπρός. Προσπάθησε να αποφεύγεις κινήσεις που προκαλούν τον ήχο από την κροταφογναθική διάρθρωση (cliking).

8.Τελειώνοντας τις ασκήσεις, ξεκουράσου ανάσκελα 5’ με 15’. Χαλάρωσε και άφησε τη γνάθο σου ελεύθερη τονίζοντας τον ήχο ΕΜ!! Τα δόντια σου κατά κανόνα δεν θα έρχονται ποτέ σε επαφή μεταξύ τους, εκτός από τις ώρες του φαγητού. Επικοινωνήστε με το κέντρο μας 

Τα περιστατικά μας


Για να κλείσετε ραντεβού διαδικτυακά πατήστε εδώ.

Έχετε ερωτήσεις;

Νομίζετε ότι πάσχετε από το Σύνδρομο Κροταφογναθικής Διάρθρωσης;

Επικοινωνήστε μαζί μας  στο +357 25 76 10 1