Συγχαρητήρια στην Κυπριακή Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής καθώς και στον Δρ. Γιώργο Ψαρά, πρόεδρο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής (Espras2018) που έγινε φέτος με μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό!

Ευχαριστούμε την τοπική επιστημονική εταιρεία για την πρόσκληση προς την Δρ. Ζωή Νικολάου για να παρουσιάσει το θέμα «Ορθογναθική Χειρουργική – Σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες», δίνοντας έτσι την ευκαιρία να παρουσιαστεί το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου Medicleft. 29

Dr. Zoe Nicolaou at Espras 2018

Dr. Zoe Nicolaou at Espras 2018

Dr. Zoe Nicolaou at Espras 2018